Grafisk produktion med fokus på miljøbevidsthed

I et stort grafisk hus som vores er det vigtigt at tænke på det miljømæssige ansvar i vores produktion. Vi sender mange forskellige grafiske produkter ud af huset hver eneste dag, og vi ønsker på ingen måde at belaste miljøet med skadelige kemikalier eller uansvarligt forbrug af papir. Derfor har vi taget mange initiativer for at sikre, at vores produktion er miljørigtigt på alle fronter. Samtidig ønsker vi at være et godt eksempel på bæredygtig og kvalitetssikret produktion.

Vores miljopølitik omfatter alle produktionstrin og stiller krav til løbende forbedringer på miljøområdet. Vi står ved vores miljømæssige ansvar, og vores miljøpolitik er da også vidtrækkende, med forpligtigelse til ikke kun at overvåge, men vedvarende, målrettet, at udvikle og forbedre vores indsats på miljøområdet.

DS/EN ISO14001

Med udgangspunkt i den nuværende lovgivning har vi opbygget et miljøledelsessystem, som tager størst muligt hensyn til det ydre miljø samt arbejdsmiljøet. Systemet skal opfylde kravene i standarden DS/EN ISO 14001.

Vi vil til hver en tid forsøge at anvende de produkter, som skåner miljøet mest muligt, samt efterleve samfundets og vores kunders efterspørgsel efter mindre miljøbelastende produkter.

Vi vil i hele flowet fra ide til færdig tryksag kontinuerligt søge at reducere forbruget af alle ressourcer, samt anvende den teknik der skåner miljøet mest muligt. Nyinvesteringer til produktion skal vælges ud fra bedste miljøteknologiske løsninger, så længe investeringen er økonomisk forsvarlig.
Vi vil kontinuerligt forebygge miljøproblemer og uheld.

Vi vil ved indkøb sikre, at de produkter og ydelser, der leveres, mest muligt lever op til vores ønsker om, at den samlede påvirkning af miljøet minimeres. Produkterne og ydelserne skal som minimum overholde den gældende lovgivning.

Som et led i den løbende arbejdspladsvurdering og uddannelse vil vi skabe den mest gunstige arbejdsplads for alle medarbejdere.

Svanemærket trykkeri

Hos Herrmann & Fischer opfylder vores trykkeri de skrappe krav til at besidde det nordiske Svanemærket. Produktionen er tilpasset kravene ved udelukkende at anvende miljørigtige trykfarver samt lak og lim og leve op til krav i forhold til håndtering af affaldsprodukter.

Vi sørger for at holde vores papirspild inden for den tilladte mængde samt holde vores forbrug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier på et absolut minimum.

For at være svanemærkede tænker vi miljøvenligt i alle led af vores forretning. Både i forhold til udelukkende at benytte miljørigtige underleverandører samt lede en bæredygtig produktion.

På den måde er alle vores tryksager af miljøgodkendte materialer.

Som kunde er du berettiget til at få skrevet “svanemærket trykkeri” på selve tryksagen og kan ved forespørgsel også anvende Svanemærkets logo.

Omtanke for naturen med FSC-mærke

Alle vores produkter er fremstillet af FSC-certificerede materialer. Det betyder, at vi ved, hvorfra træet bliver fældet, at det foregår under ordentlige forhold og fra skovområder, der ikke lider under overdrevet fældning. På den måde er vi sikret ansvarlig skovhugst samt forbedrede levevilkår for lokalbefolkningen. For hvert træ der bliver fældet til vores produktion, bliver der plantet et nyt.

Med en FSC-certificeret produktion kan hvert enkelt produkt spores. På den måde kan I se, hvorfra træet bliver fældet, og være sikre på, at det sker under ansvarlige forhold. I kan efter ønske få sat FSC-mærket på selve tryksagen for at vise, at I også støtter miljøbevidst produktion.

Under årlige kontrolbesøg af FSC sikres det, at vores trykkeri lever op til følgende standarder:

    • Har opbygget og implementeret en sporbarhedsprocedure med angivelse af ansvarsfordeling og en plan for uddannelse af medarbejdere.
    • Har dokumentation for køb og salg af FSC-certificerede produkter.
    • Sikrer, at al anvendelse af FSC-logo og varemærker sker efter gældende retningslinjer.

Læs mere om FSC-certificering her