www.eck-brady.dk

66 sikkerhedsskilte Farve- og formpsykologi Farver spiller en vigtig rolle mht. sikkerhedsskilte, da de overbringer et budskab. Hver sikkerhedsfarve specificerer skiltets egenskab: • Røde skilte udtrykker forbud • Gule skilte er advarsler • Grøn bruges til sikkerhedstilstande og førstehjælpsskilte • Blå skilte udtrykker påbud Der gælder lignende regler for de forskellige former: • Cirkelrunde skilte udtrykker forbud og påbud • Trekantede skilte udtrykker advarsler • Firkantede skilte udtrykker hjælp og anvisninger Alle skilte i dette katalog opfylder disse krav til farve og form. Sikkerhedsskilte på arbejdspladsen Sikkerhedsskilte på arbejdspladsen er en uundværlig måde til beskyttelse af de ansatte mod uheld. Formålet med skiltene er at overbringe information om ting og situationer, der kan være farlige. I tilfælde af fx brand kan velplacerede skilte accelerere evakueringen af en bygning og hjælpe dem, der yder førstehjælp. Størrelsen af symboler/ikoner/piktogrammer Størrelsen af sikkerhedsskiltningen afhænger af den aktuelle læseafstand. Brug evt. ovenstående afstandsillustration som guideline, når symbolstørrelsen skal fastlægges. I tilfældet af og i områder med dårlig eller utilstrækkelig belysning, bør man benytte efterlysende skilte (især for flugtvej og nødudgange) Bekendtgørelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 24. juni 1994 er baseret på EU-direktiv (92/58/EØF) som omhandler minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet. De vigtigste bestemmelser er: • Arbejdsgiveren skal anvende passende sikkerhedsskiltning for at vejlede, advare og instruere personalet om evt. risiko og fare • Arbejdsgiveren skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at undgå risiko og fare for at beskytte personalet mod disse • Arbejdsgiveren skal sørge for at personalet har information og kendskab til sikkerhedsskiltningen • Sikkerhedsskiltningen skal udføres så enkelt som muligt • Symboler og piktogrammer skal være enkle og uden unødvendige detaljer • Skiltningens form og farve skal følge definitionerne i dette direktiv (se ovenstående oversigt) Form Farve Forbud Brandsluknings- udstyr Forsigtig! Mulig fare Ingen fare Førstehjælp Påbud Anvisning Information Regler for sikkerhedsskilte ISO 7010 Skilte ISO 7010 standard omhandler sikkerhedsskiltes grafiske symboler, herunder form, farve og pikto- gram. Standarden, som er vedtaget i Europa, skal sikre sikkerhedsskiltes ensartethed, som forstås af alle uanset sprog. Standarden indebærer, at symboler og størrelser på visse type skilte ændres i forhold til tidligere. ISO 7010 standard gælder skiltning med forbud, påbud, nødudgange, førstehjælp, advarsel og brandmate- riel. Skilte fra tidligere standarder er ikke ulovlige, hver- ken at montere eller at have hængende. Kontakt ECK for yderligere information.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDUzMA==