www.eck-brady.dk

126 AT-vejledning I arbejdstilsynets vejledning om ”Opstilling og brug af stilladser” (nr. B.3.2) pkt. 3.14 – ” Skiltning på stillads” står følgende: Et fast monteret stillads på over 2 meters højde skal af opstilleren, inden det må bruges, forsynes med skilte. Skiltene ophænges på et synligt sted, fx ved adgangsvejen. Af skiltene skal tydeligt fremgå: • Hvad stilladset skal anvendes til, fx vinduesudskiftning eller tagarbejde • Den maksimale belastning med angivelse af stilladsklasse (punktbelastning og fordelt pr. m2) • Dato for opstilling • Dato for eventuel sidste ændring • Firma, der har foretaget opstilling eller ændring • Dato for gennemgang inden ibrugtagning • Underskrift Scafftag Scafftag Hvorfor Scafftag ? Med Scafftag undgår man tvivl om hvorvidt man må benytte materiellet, da sikkerheden bliver synlig direkte på hvert enkelt stykke udstyr. Man undgår derved følgende situationer: • Er dit materiel sikkert nok til at tage i brug? • Er et specifikt stykke værktøj godkendt til ibrugtagning eller afventer det fortsat inspektion? • Er det sikkert at betræde et stillads, en platform eller en stige? • Hvornår er udstyret sidst inspiceret og hvornår skal det igen? Uden en præcis og opdateret statusinformation på det aktuelle udstyr, er man tilbøjelig til at antage - en antagelse kan koste dyrt for både brugeren og for virksomheden, hvis det viser sig at udstyret ikke var godkendt og der opstår en ulykke som følge heraf. Brug Scafftag og undgå usikkerhed omkring sikkerheden. Kontakt ECK for mere information! Hvad er Scafftag ? Scafftag er et opmærkningssystem til materiel og udstyr, hvoraf det fremgår om udstyret er godkendt til ibrugtagning, eller fortsat afventer inspektion/ godkendelse. Systemet går i sin enkelthed ud på, at der på hvert stykke grej, monteres en plastik-holder hvori der kan isættes et indstik. På holderen er der fortrykt forbud mod brug af det aktuelle materiel, isættes godkendelses-indstikket ophæves forbuddet og udstyret er klar til brug. Fordele ved Scafftag: • Forøget arbejdssikkerhed • Overholdelse af gældende regler og retningslinjer • Indførelse af faste procedurer • Tidsbesparende i hverdagen og ved audits • Brugervenligt og vejrbestandigt • Systematiserer inspektionsarbejde • Synliggør evt. anmærkninger • Essentiel for ISO9000-virksomheder • Minimal investering i forhold til omkostninger ved en arbejdsulykke • Bredt sortiment Kort sagt! Scafftag produkterne får hurtigt, enkelt og tydeligt den rette information ud til medarbejderne på rette sted.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDUzMA==