www.eck-brady.dk

110 Lovmæssige krav Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17 juni 1994 med senere ændringer nr. 512 (af 17 maj 2011) og 624 (af 4 maj 2015) om sikkerhedsskiltning og anden signalgivning kræver, at alle arbejdsgivere mærker alle synlige rørsystemer, der indeholder eller leder farlige stoffer og præparater, med en tydelig mærkning med tekst og faresymbol. Mærkningen skal placeres synligt og med passende mellemrum. Der skal placeres mærkning ved ventiler og samlinger, der kan indebære særlige risici. Rør der leder farlige eller risikable stoffer og præpa- rater, skal mærkes med det pågældende faresymbol samt evt. navnet på det pågældende (farlige) stof. CLP CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures), det nye Europæiske klassificeringssystem for kemiske stoffer og blandinger, er trådt i kraft som en forordning i EU og er dermed gældende i Danmark. Implementeringen af CLP kan betyde ændringer i klassificering af de enkelte stoffer og dermed på- virke mærkningen omkring substanserne inkl. rørmærkningen. For nærmere information om CLP - se Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk Undgå ekstraomkostninger Ulykker koster ikke alene fysisk og psykisk skade, men også masser af tid - og tid koster penge. Med korrekt røropmærkning nedsætter man risikoen for fejl og den deraf følgende økonomiske belastning. Vind tid Korrekt mærkning kan være medvirkende til, at der vindes kostbar tid – både ved de daglige rutiner, vedligeholdelsesarbejde og ved uheld. Standardisering Når du bruger rørmærker fra ECK til opmærkning af rør i din virksomhed, kan du være sikker på, at resultatet er ensartet og i overensstemmelse med gældende standarder. Sikkerhed frem for alt Umærkede rør udgør en fare for både liv og materiel. Forøg sikkerheden for alle og undgå ulykker, legemsbe- skadigelse eller tingskade med synlig og entydig mærkning af, hvad de for- skellige rør indeholder. Lovgivningsmæssig information RØRMÆRKNING

RkJQdWJsaXNoZXIy NDUzMA==