www.eck-brady.dk

6 Formålet med Lockout/Tagout • Sikrer medarbejdere og udstyr • Synliggør det igangværende arbejde og minimerer derved risikoen for utilsigtet genstart af maskineri/anlæg • Nedsætter risikoen for arbejdsulykker og deraf følgende omkostninger • Forkorter driftsstop-tiden og forhøjer dermed produktivitet • Reducerer direkte og indirekte omkostninger ved driftstop, til f.eks. reservedele samt arbejdsløn • Signalerer arbejdssikkerhed og ansvarlighed Benyt Lockout/Tagout til aflåsning af: • Elektricitet • Mekanik • Trykluft • Hydraulik • Kemikalier • Varme overflader og substanser • Tyngdekraft • Andre energikilder Gældende lovmæssige krav • Regler vedr. tekniske hjælpemidler - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 - fastslår følgende: "Under arbejde med rengøring, reparation, vedligeholdelse og lignende af et teknisk hjælpemiddel skal dette, så vidt det er muligt af hensyn til det pågældende arbejde, være standset og på en effektiv måde være sikret igangsætning" • EU-direktiv 89/655 angiver mindstekravene for sikkerhed og sundhed ved brug af udstyr. Paragraf 2.14 fastslår: "Alle former for udstyr skal forsynes med klart synlige anordninger, med hvilke de kan separeres fra hver eneste energikilde" • European Standard EN 1037 omhandler sikkerhedsudstyr og foranstalt- ninger vedrørende den energi-mæssige isolation af maskiner og effekt- afsættelsen for at forhindre farlig udstyr i at genopstarte. Normen sikrer en tryg og sikker behandling inden for et risikobetonet område. CEE 89/455 beskriver minimumsregler for sikkerhed og beskyttelse af medarbejdere ved servicering af industrielt udstyr Indfør de 4 Lockout/Tagout-trin og opnå maksimalt udbytte: 1. Udarbejd en skriftlig politik og procedure beskrivelse af metoder til styring af energikilder Formål og omfang •Autoriseret personale • Håndhævelse • Oplærings- og træningsmetoder • Specielle forhold som har betydning for aflåsnings- procedurerne 2. Identificer og marker farlige energikilder 3. Forsyn personale med de rette Lockout/Tagout varer 4. Uddan/oplær personalet i korrekt brug af Lockout/Tagout udstyr samt informer om sikkerhedspolitikken • Udførende personale: Grundig oplæring, da de skal arbejde med Lockout/ Tagout produkterne • Direkte påvirket personale: Grundig information, da deres arbejdsstation kan blive aflåst af Lockout/Tagout produkterne • Øvrigt personale: Generel information, så de forstår effekten og vigtigheden af Lockout/Tagout procedurerne Beskrivelse Identifikation Udstyr Oplæring Nedlukning af anlæg: • Forbered nedlukningen • Informer medarbejderne • Sluk anlægget • Aflås anlægget • Test aflåsningen • Udfør selve arbejdet på anlægget • Fjern aflåsningen før gen-opstart Hvad er Lockout/Tagout Lockout/Tagout er en planlagt sikkerhedsprocedure, som indebærer at energiforsyninger på anlæg og maskiner slukkes, aflåses og afmærkes mens vedligeholdelses- arbejde eller reparation bliver udført. Denne sikkerheds- procedure beskytter medarbejdere mod de risici, som tændte maskiner eller elektricitet udgør. Lockout/Tagout er en effektiv kontrol af energikilder. Lockout/Tagout LOCKOUT/TAGOUT

RkJQdWJsaXNoZXIy NDUzMA==